PRINT SEND TIL EN VEN
Uvelse-Lystrup Vandværk a.m.b.a.

Uvelse-Lystrup Vandværk

 

 

29. juli 2018 - Lavt vandtryk

Vandværket kører i øjeblikket med lavt vandtryk som skyldes et nedbrud i rentvandspumpen. Vi er i gang med at udbedre problemet - indtil da må i have lidt tålmodighed med os.Information om vandspild

Vandspild hos andelshaverne er et problem, som næsten helt kan undgås, ved at følge simple procedurer.

  • Hovedstophanen lukkes, når huset forlades i længere tid .
  • Måleren aflæses mindst hver måned, og der føres en kontrolbog eller et simpelt skema i f.eks. excel.


Læs mere om eftergivelse af vandspild og betingelser her (PDF)Uvelse-Lystrup Vandværk blev stiftet den 7. maj 1955

Vandværkets forsyningsområde er det gamle Uvelse sogn, og forsyner i 2016 483 ejendomme. Der vil herefter i det åbne land være 23 ejendomme, som har egen brønd eller boring, men som Værket, jfr. vandforsyningsplanen har pligt til at forsyne. Værket indvinder råvand fra 3 boringer, som er beliggende ved Vandværket. Den 3. boring er blevet etableret i 2011.

Råvandet er af en sådan beskaffenhed, at det blot skal behandles ved simpel beluftning og filtrering, inden det pumpes ud til forbrugerne. 

I medfør af drikkevandsbekendtgørelsen bliver vandet løbende analyseret på Miljølaboratoriet. I foråret 2012 blev Værket forsynet med den nyeste teknik inden for vandbehandling og styring, idet der blev installeret PLC (programmerbarlogisk control) og SRO (styring, regulering og overvågning). PLC-en er programmeret således, at den styrer processen fra oppumpning af grundvand til vandet lander i hanen hos forbrugerne. 

 

SRO-en kontrollerer, at alt forløber som programmeret. Er det ikke tilfældet, afgives en alarm via telefon. Bygning, boringer og rentvandstank er forsynede med alarm og videoovervågning. Værket har parallelle proceslinier, så driften kan opretholdes under visse reparationer, ligesom nødgeneratoren går igang ved strømsvigt.Fra december 2015 til september 2016 har vi fået udført en omfattende renovering af vores rentvandstanke, beluftningstårn og reaktionsbassin, og vi har fået nyt udpumpningsanlæg udført i pe-rør, ligesom råvandsledningerne er omlagt og udskiftet til pe-rør.

Aktuelt

 

Persondatapolitik

Hvilke data indsamler vi, hvorfor og hvad vi anvender dem til
Læs (PDF)


Information om vandspild

Vandspild hos andelshaverne er et problem, som næsten helt kan undgås, ved at følge simple procedurer.
Læs (PDF)

Ingen fund af pesticider
I forbindelse med den megen omtale af fund af pesticider i flere vandboringer har vi fået analyseret for chloridazon, chloridazon, desphenyl og chloridazon, metyl-desphenyl, der ikke blev fundet i prøverne.


Hvornår har du sidst kontrolleret din måler? 
Når der ikke bruges vand fra installationen, skal måleren stå helt stille.

Spar på vandet

Hver gang, du sparer på vandet, er du med til at sørge for, at vi også har rent grundvand i fremtiden. Det er godt at tænke på, hver gang man tænder for vandhanen – både på badeværelset, i køkkenet og på skolen.